Over de organisatie

Wat is Fedactio?

De Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio) is een koepelorganisatie die een constructieve bijdrage wil leveren aan de uitdagingen binnen de verschillende domeinen in de maatschappij.

Wat voor een organisatie is Fedactio?

Fedactio, die is opgericht in 2010, is een vzw met een breed en gevarieerd palet aan lidverenigingen over heel België.

Wat bedoelen jullie met constructieve bijdrage?

Samen met haar lidverenigingen ontwikkelt Fedactio kwaliteitsvolle en duurzame projecten binnen de verschillende actiedomeinen, vanuit een cultureel divers perspectief.

Wie is jullie doelpubliek?

Fedactio richt zich tot alle burgers, ongeacht hun leeftijd, gender, afkomst of levensbeschouwing; op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

Missie en visie

Wat is jullie visie op sociale cohesie?

Fedactio bouwt bruggen tussen de verschillende gemeenschappen door ontmoetingen te realiseren en projecten te organiseren in samenwerking met haar lidverenigingen en externe organisaties. Samenwerking met andere organisaties is voor Fedactio een basisvoorwaarde om de sociale cohesie te versterken.

Wat is jullie visie op actief burgerschap?

Door participatie aan te moedigen en burgers te activeren neemt Fedactio haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een meer tolerante en vreedzame samenleving gebaseerd op culturele emancipatie, gelijkheid en democratie.

Hebben jullie een visie op de aanpak van gewelddadig extremisme?

Ja, in februari 2016 heeft Fedactio een actieplan gelanceerd ter bestrijding van gewelddadig extremisme. Het volledige actieplan vindt u hier.

 

Financiële middelen & betrekkingen

Wat zijn  jullie financiële bronnen?

Wij worden voornamelijk gefinancierd door sponsoring, giften en lidgelden. Wij ontvangen geen structurele subsidies, maar doen beroep op aanvragen tot projectsubsidies.

Zijn jullie verbonden aan een politieke partij?

Fedactio is niet verbonden aan een politieke partij. We staan op een gelijke afstand ten opzichte van alle democratische politieke partijen.

Zijn jullie een etnische organisatie?

Fedactio is geen etnische organisatie. Alhoewel Fedactio is gegroeid uit de Turkse gemeenschap, richt zij haar activiteiten niet enkel tot de Turkse gemeenschap, maar tot iedereen in de maatschappij.

Zijn jullie een religieuze organisatie?

Fedactio is geen religieuze organisatie, maar onder onze oprichters zijn er mensen die hun motivatie uit het geloof halen. Wij hanteren een onafhankelijke en neutrale werkwijze. Oorspronkelijk werden onze oprichters bij elkaar gebracht door hun verantwoordelijkheidszin tegenover de maatschappij waarvoor ze geïnspireerd werden door de ideeën van moslimintellectueel Fethullah Gülen.

Vertegenwoordigt Fedactio de Gülenbeweging?

De beweging wordt in België vertegenwoordigt door het Dialoog Platform (www.dialogueplatform.eu). Echter, wij onderschrijven de belangrijkste idealen die de Gülenbeweging uitdraagt, waaronder het aanpakken van armoede, onwetendheid en conflicten.