De Federatie van Actieve Verenigingen – Fedactio – heeft de ambitie om vanuit haar maatschappelijke rol een aantoonbare meerwaarde te leveren aan de sociale cohesie in België.

Sinds haar ontstaan ontwikkelt Fedactio met haar proactieve werkwijze kwaliteitsvolle en duurzame projecten binnen de verschillende actiedomeinen, vanuit een cultureel divers perspectief voor alle burgers op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Fedactio bouwt bruggen tussen de verschillende gemeenschappen door ontmoetingen te realiseren en projecten te organiseren in samenwerking met haar lidverenigingen en externe organisaties. Samenwerking met andere organisaties is voor Fedactio een basisvoorwaarde om de sociale cohesie te versterken.

Door participatie aan te moedigen en burgers te activeren neemt Fedactio haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een meer tolerante en vreedzame samenleving gebaseerd op culturele emancipatie, gelijkheid en democratie.