De Federatie van Actieve Verenigingen – Fedactio – is een koepelorganisatie zonder winstoogmerk die in 2010 werd opgericht door Hizmet-geïnspireerde Turkse Belgen om middels projecten op gebied van onderwijs, dialoog, sociale cohesie en actief burgerschap een constructieve bijdrage te leveren aan de uitdagingen binnen de maatschappij.

De oprichters van Fedactio hebben de waarden van België eigen gemaakt en tonen belangstelling voor de sociale vraagstukken van het land. Bovendien zien zij hun meervoudige culturele identiteit als een meerwaarde.

Sinds haar oprichting is Fedactio uitgegroeid tot een netwerk met een breed en gevarieerd palet aan lidverenigingen over heel België. Fedactio en haar lidverenigingen zijn ervan overtuigd dat ze met hun culturele rijkdom en talrijke talenten zich moeten toeleggen voor een gezamenlijke toekomst in België.